Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator Spravované relace hosta | Chromebooky do škol

> Blog > Spravované relace hosta

Spravované relace hosta

Proč toto nastavení používat?

Toto nastavení vám rozhodně doporučujeme. Z vlastní zkušenosti víme, že spravované relace hosta je výborný nástroj, jak spravovat žákovské chromebooky, které jsou k dispozici ve třídě. Tzn. že chromebook není ve vlastnictví žáka, který na něm pravidelně pracuje, popřípadě využívá stále stejný chromebook. V tomto případě, určitě nechte žáky přihlašovat do chromebooku přímo za pomocí jejich školních účtů.

V našem případě si představíme situaci, kdy se ve třídě neustále střídají třídy a v hodinách je zapotřebí, aby žáci pracovali na chromebooku okamžitě bez čekání na synchronizaci jejich účtů s novým zařízením. V tomto případě je ideální a žádoucí využít „Spravované relace hosta“.

Jak relaci hosta nastavit?

V admin consoli, přejďete do sekce Zařízení – Chrome – Nastavení – Spravované relace hosta (viz obrázek níže). Zde v obecném nastavení (viz obrázek níže) povolte spravované relace hosta a tuto relaci pojmenujte. V našem případě byl využit zkrácený název školy a její domény – Gypri.

Všimněte si, že tento režim můžete i časově omezit. Ve školním prostředí však toto nastavení nedoporučujeme, dle našeho názoru nemá v běžné hodině využití. Následně můžete nahrát vlastní smluvní podmínky (z našeho pohledu zbytečné) a vlastní avatar. Avatar, neboli ikonu, pod kterou se režim relaci hosta bude na chromebooku zobrazovat. Doporučujeme zde umístit například logo školy nebo vámi zvolený obrázek. Pozor! Přestože chromebooky preferují převážně práci s fotografiemi ve formátu png, tak zde je nutné nahrát obrázek ve formátu jpg! Bohužel na tuto skutečnost nebudete nikde upozorněni a obrázek by se vám prostě nezobrazil.

Co doporučujeme nastavit

Pokud stále platí naše situace, že chromebooky jsou součástí specializovaných tříd a jsou až v hodině zapůjčovány žákům, pak zde hrozí jedno zásadní riziko, které dobře známe z počítačových učeben. Žák se po hodině neodhlásí ze svého účtu a zůstane tzv. „viset na počítači“. Tato situace rozhodně není ojedinělá a bohužel na školních počítačích nalezneme mnohdy spoustu uložených žákovských hesel, které jsou tak volně k dispozici. V případě Google účtu je toto riziko ještě větší, protože může skrývat další hesla a obrovské množství citlivých dat. Bohužel z učitelské praxe jsou nám velmi dobře známy i případy, kdy žák z cizího účtu rozeslal nevyžádaný mail, např. všem žákům školy, s nevhodným či škodlivým obsahem.

Nezoufejte! Tomuto lze jednoduše zabránit správným nastavením relace hosta. Doporučujeme následující:

Na obrázku vidíte správné nastavení v sekci Zabezpečení. Při nečinnosti doporučujeme ponechat nastavení „Nepodnikat žádnou akci„. V opačném případě by bylo vždy nutné se opětovně přihlašovat do relace. Naše nastavení má především práci urychlit a zjednodušit, z tohoto důvodu zvolíme toto nastavení.

Z bezpečnostních důvodů nastavte, aby se chromebook automaticky odhlásil při zavření krytu. Viz „Akce při zavření krytu“ – vybrána možnost „Odhlásit„. Toto nastavení vám zajistí stoprocentní jistotu, že žádný žák při odchodu z učebny nezůstane přihlášen na chromebooku. Žák na konci hodiny pouze zavře notebook a nestará se, zda se odhlásil z jakéhokoliv účtu (Google, jiná pošta, Facebook, atd.). Zároveň při dalším zapnutí chromebooku se zařízení bude tvářit jako úplně nové. Na chromebooku nezůstanou žádná uživatelská data, historie prohlížení, či stažené soubory. I to je jeden z důvodů, proč vám toto zařízení vydrží ve škole velmi dlouho. Chromebook je díky tomuto nastavení stejně rychlý i po letech.

Chromebook je ideální nástroj v rukou žáka

Můžete, ale nemusíte

V sekci „Hardware“ naleznete i možnost „Výstup zvuku“ (viz obrázek níže). Dáváme na zváženou, zda u žákovských chromebooků nevypnout zvukový výstup. Předejte tak možnému rušení hodiny ze strany žáků, zejména pokud žáci využijí chat, nebo se budou pohybovat na sociálních sítích či nechtěně kliknou na internetovou reklamu.

Z obrovského množství nastavení vybíráme ještě následují: „Stránky načítané při spuštění„. Tato možnost vám umožní nastavit stránku, která se má na chromebooku objevit poté, co se žák do relace hosta přihlásí.

Z naší praxe doporučujeme:

  • odkaz na přihlášení do Učebny Google – toto nastavení doporučujeme, je to nejsnazší způsob, jak s žáky na chromebooku pracovat
  • odkaz na přihlášení do Microsoft Teams (pro školy, které využívají tento systém)
  • odkaz na stránky vaší školy
  • odkazy na stránky soutěží, sdílené tabulky, formuláře, atd.

Jako příklad lze uvést reálnou situaci ze školní praxe, kdy chromebooky jsou využívány k anglické soutěži Scrabble. V admin consoli proto nastavíme, aby se po přihlášení do relace hosta automaticky načetl anglický slovník a v druhé záložce sdílená tabulka, do které se zapisují výsledky jednotlivých kol a daná anglická slova.

V admin consoli nalezneme i možnost zpřísnění vyhledávání pomocí Googlu (viz obrázek níže). Velkou pomocí je zejména to, že v základním nastavení je už dopředu zvolena možnost „Bezpečné vyhledávání“. Žáci tak pomocí Googlu nevyhledají žádný nebezpečný obsah a všechny stránky se závadným obsahem jsou přísně zakázány. Omezený režim můžete vynutit i u YouTube. Zde chromebook tuto volbu nechává na vás.

Mezi dalším nastavením vás možná zaujme možnost vytvářet spravované záložky (viz obrázek níže). Může tak snadno vytvořit kolekci užitečných odkazů do jednotlivých předmětů a usnadnit práci vašim učitelům.

Podobně jako můžeme nastavit stránky, které se automaticky spustí při přihlášení do režimu hosta, tak stejně lze nastavit i „Blokování adres URL“ (viz obrázek níže). Jednotlivé adresy zadávejte na samostatný řádek.

Vykročte správným směrem ještě dnes!

Zvolte nejlepší IT řešení pro vaši školu co nejdříve! Google for Education vás nezklame.

Napište nám Zavolejte nám
Top